Make your own free website on Tripod.com


 

BILANCA KLUBA
1996

PRIHODKI

SIT

 • članarina

40.000

 • nakazilo za plakatiranje - Menišija
2.500
 • subvencija za klubsko delovanje - Občina Logatec
60.000
 • subvencija za projekt Park Naklo - MŠŠ
45.500
 • subvencija za vodenje krožka Gorsko kolesarjenje - OŠ 8 talcev

4.800

skupaj prihodki:

152.800

ODHODKI

SIT

 • foto material (fotografije, filmi, razvijanje)

12.672

 • kolo Gama
20.000
 • literatura (knjige, revije, karte)

17.318

 • orodje

3.140

 • pisarniški material (obrazci)

5.903

 • poštnina (priporočene pošiljke, znamke)

494

 • reprezentanca (klubsko srečanje)

4.200

 • rezervni deli za kolo
10.130
 • servis (osebni računalnik)

5.040

 • žig Klub SKIRCA

6.313

 • upravne takse

7.756

 • vizitke

4.000

skupaj odhodki:

96.966

STANJE:

55.834

REGISTER
osnovnih sredstev

NEODPISANA VREDNOST

SIT

 • kolo Gama
20.000
 • orodje

3.140

skupaj neodpisana vrednost:

23.140
 

 

FORUM