Make your own free website on Tripod.com


 

BILANCA KLUBA
1997

PRIHODKI

SIT

 • članarina
58.000
 • obresti ŽR

336

 • prenos iz preteklega leta

55.834

 • prispevki za klubsko srečanje

7.500

 • prispevki za kolesarsko opremo

55.000

 • prispevki za Vodnik LKT

270.250

 • provizija od nakupa kolesarske opreme

5.267

 • prostovoljni prispevki članov

7.100

 • subvencija za klubsko delovanje - KLŠ
30.000
 • subvencija za klubsko delovanje - ŠZ Logatec
20.000
 • subvencija za krožek Gorsko kolesarjenje - OŠ 8 talcev
37.200
 • subvencija za projekt LKT - Občina Logatec
80.000
 • subvencija za projekt Park Naklo - MŠŠ
55.000
 • subvencija za projekt Park Snežnik - OIKOS
40.000

skupaj prihodki:

721.487

ODHODKI

SIT

 • dia-projektor Kinderman
22.609
 • foto material (fotografije, filmi, razvijanje, video kasete, kaširanje)

45.858

 • fotokopije
12.995
 • jamarska oprema
32.474
 • kasete za žige - LKT

14.940

 • klubska oprema (omara, računalniška miza, stol)

54.359

 • klubski prostor (barve, topli pod, steklo, stiropor, žičniki)
34.796
 • kolesarska oprema (torbe, majice)
64.584
 • kolo GT
75.180
 • literatura (knjige, revije, karte)

22.580

 • oprema za kampiranje (baldahin x 2, šotor x 2)
20.110
 • orodje
11.228
 • pisarniški material (papir, pisemske ovojnice, obrazci, lepilo)

32.956

 • poštnina (priporočene pošiljke, znamke, tel.kartica)

7.559

 • računalnik 386/25
15.000
 • reprezentanca (klubsko srečanje)

42.929

 • rezervni deli za kolo (okvir, prednji blažilec, zračnice)
134.802
 • tiskalnik Fujitsu
5.000
 • visokotlačni čistilec Pavarini

43.741

 • žigi LKT
5.834

skupaj odhodki:

699.534

STANJE:

21.953

REGISTER
osnovnih sredstev

NEODPISANA VREDNOST

SIT

 • dia-projektor Kinderman
22.609
 • jamarska oprema
32.474
 • klubska oprema (omara, računalniška miza, stol)

54.359

 • kolo GT
75.180
 • kolo Gama
20.000
 • oprema za kampiranje (baldahin x 2, šotor x 2)
20.110
 • orodje

14.368

 • računalnik 386/25
15.000
 • tiskalnik Fujitsu
5.000
 • visokotlačni čistilec Pavarini

43.741

skupaj neodpisana vrednost:

302.841
 

 

FORUM