Make your own free website on Tripod.com


 

BILANCA KLUBA
1998

PRIHODKI

SIT

 • članarina
51.000
 • obresti ŽR
83
 • odkupnina za kolo Gama
6.000
 • prenos iz preteklega leta
21.953
 • prispevki za Vodnik LKT
95.052
 • provizija od nakupa kolesarske opreme
9.429

skupaj prihodki:

183.474

ODHODKI

SIT

 • foto material (filmi, razvijanje, dia-okvirčki, saržerji)
15.705
 • fotokopije
4.210
 • jamarska oprema
28.735
 • kolesarska oprema (čelada)
8.370
 • literatura (knjige, revije, karte)
11.589
 • orodje
16.146
 • pisarniški material (arhivarji, tiskovine, blagajna)
13.717
 • poštnina (priporočene pošiljke, znamke, tel.kartica)
7.481
 • računalniška oprema
4.483
 • razpršilci
8.903
 • reprezentanca (klubsko srečanje)
15.715
 • rezervni deli za kolo
43.244
 • SiOL paket
2.000
 • upravna taksa
337

skupaj odhodki:

180.635

STANJE:

2.882

REGISTER
osnovnih sredstev

NEODPISANA VREDNOST

SIT

 • dia-projektor Kinderman
22.609
 • jamarska oprema
61.209
 • klubska oprema (omara, računalniška miza, stol)

54.359

 • kolesarska oprema (čelada)
8.370
 • kolo GT
75.180
 • oprema za kampiranje (baldahin x 2, šotor x 2)
20.110
 • orodje

30.514

 • računalnik 386/25
15.000
 • računalniška oprema
4.483
 • tiskalnik Fujitsu
5.000
 • visokotlačni čistilec Pavarini

43.741

skupaj neodpisana vrednost:

340.575

ODPISANA VREDNOST

SIT

 • kolo Gama - odkup: Bojan Franko
6.000

skupaj odpisana vrednost:

6.000
 

 

FORUM