Make your own free website on Tripod.com


 

BILANCA KLUBA
1999

PRIHODKI

SIT

 • članarina
22.500
 • obresti ŽR
35
 • odkupnina za dia-projektor Kinderman
15.000
 • prenos iz preteklega leta
2.882
 • prispevki za Vodnik LKT
57.740
 • subvencija za projekt LKT - ŠOU
210.000

skupaj prihodki:

308.157

ODHODKI

SIT

 • foto material (filmi, razvijanje, dia-okvirčki, saržerji)
30.764
 • fotokopije
4.640
 • kolesarska oprema (luč)
3.800
 • literatura (knjige, revije, karte)
10.599
 • pisarniški material (papir, tiskovine)
2.576
 • poštnina (znamke)
3.614
 • razpršilci
21.573
 • reprezentanca (klubsko srečanje)
13.700
 • tisk Vodnika LKT
210.000
 • upravna taksa
750

skupaj odhodki:

302.016

STANJE:

6.141

REGISTER
osnovnih sredstev

NEODPISANA VREDNOST

SIT

 • jamarska oprema
61.209
 • klubska oprema (omara, računalniška miza, stol)

54.359

 • kolo GT
75.180
 • kolesarska oprema (čelada)
8.370
 • oprema za kampiranje (baldahin x 2, šotor x 2)
20.110
 • orodje

30.514

 • računalnik 386/25
15.000
 • računalniška oprema
4.483
 • tiskalnik Fujitsu
5.000
 • visokotlačni čistilec Pavarini

43.741

skupaj neodpisana vrednost:

317.966

ODPISANA VREDNOST

SIT

 • dia-projektor Kinderman - odkup: Tomaž Klavs
15.000

skupaj odpisana vrednost:

15.000
 

 

FORUM