Make your own free website on Tripod.com


 

OBČINA LOGATEC

Območje občine Logatec je sestavni del osrednje Slovenije, ki je pokrajinsko raznolik in prometno dostopen. Logatec leži v središču Logaške kotline. Ime je dobil po rimski poštni postaji Longaticum, ki je stala ob rimski cesti od  Emone do Ogleja. O tedanjih poselitvah pričajo dobro ohranjeni ostanki obrambnih zidov, trdnjav in grobišč. Križiščna lega je v 18.stoletju pogojevala razvoj prevozništva z vozovi – furmanstvo, ki je zamrlo z dograditvijo železnice v 19.stoletju.

Na tem področju se stikata, vsak s svojimi značilnostmi, predalpski in dinarski svet. Na apnenčastih tleh Logaškega in Planinskega polja ter na delu okoliških hribov, so skozi tisočletja nastajale značilne kraške oblike. Pomemben naravni potencial je bogat gozd, ki poleg razvoja gozdarstva in industrije, omogoča razvoj različnih vrst atraktivnega turizma.

Logatčani so ponosni tudi na svojo stavbno, tehniško in kulturno etnološko dediščino. In prav slednja, skozi številne prireditve, ohranja in bogati vrednote tradicije.

 

FORUM