Make your own free website on Tripod.com


 

UDELEŽBA NA LKT
 A - Ž

V seznamu so zajeti le tisti udeleženci, ki so v celoti prevozili Logaško Kolesarsko Transverzalo in na Klub SKIRCA poslali z vsemi žigi izpolnjen Vodnik oz. Kartico LKT.  Z letom 2007 je prvotna LKT postala del širšega programa - mreže poti  nove LKT in je dobila bolj svobodno obliko. Opustili smo žigosanje in s tem posledično tudi Priznanja za uspešno prevoženo traso LKT, opustili smo redno označevanje trase, je pa na žigosnih mestih na koncu vsakega odseka LKT načeloma še vedno mogoče vtisniti žig za spomin.

PRIIMEK IN IME ROJ. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AMBROŽIČ Edvin 1976     X            
ANTLOGA Gregor 1975     X            
ANTONČIČ  Anton 1933         X        
ANTONČIČ Danilo 1961         X        
ANTONČIČ Miran 1968         X        
BARANAŠIČ Mitja 19??               X  
BARTOLE Dario 1955       X          
BAVDEK Dare 19??     X            
BOGATAJ Drago 1952   X X X          
BOGATAJ Niki 1986       X          
BRENTIN Simon 1969   X              
BRUNEC Iztok 1963           X      
BRVAR Jože 1963             X    
CAPUDER Samo 1966   X              
CELARC Sašo 19??     X            
CERGOLJ Jože 1950     X            
CVIRN Cita 1990                 X
ČONČ Marijan 1950  X XX     X        
DANEV Aleksander 1951   X              
DODIČ Ana Kristina 1989       X          
DOLINAR Igor 1968   XX X X          
DOLINAR Marjan 1966 X X X X  X  X      
DOLINAR Nejc 1989   X              
ERJAVEC Slavko 1973     X            
ERZIN Franci 1953         X        
ERZNOŽNIK Borut 1976   X              
FEKONJA Alojz 1943   XX              
FEKONJA Irena 1947   X              
GAJŠEK Zlatko 1952 X                
GALE Leopold 1960 X  X   X  X X X  X
GALE Marija 1961   X   X  X X X  X
GALE Rudi 1987 X                
GANTAR Alenka 1949   X              
GANTAR Andrej 1949   X              
GANTAR Borut 19??             X    
GANTAR Julijan 19??             X    
GANTAR Zlatko 1969   X X X          
GERDINA Simon 19??       X          
GOLJEVŠČEK Rado 1950             X    
GRIS Franci 1964     X            
GROM Marjan 1947   X              
GROŠELJ Aleš 1974     X            
GROŠELJ Igor 1967     X            
GRUM Jure 1985     X            
HIRŠENFELDER Ida 1977       X          
HIRŠENFELDER Matija 1971       X          
HLEBANJA Gorazd 1954 X   X X          
HREN Andrej 1963     X X          
HVALA Oskar 19?? X                
JAGER Igor 1965   X              
JAGODIČ Fredy 19??                 X
JAMNIK Tomaž 1971     X            
JAKHEL Črt 1968               XX  
JAKOPIČ Janez 1960       X         X
JEREB Alen 1989 X                
JEREB Barbara 1986   X              
JEREB Franc 1939 X                
JEREB Gorazd 19??               X  
JEREB Primož 19??               X  
JEREB Zvone 1964 X                
JESENKO Miha 1983       X          
JUČKA Borut 1972     X            
KALIN Aleš 1969     X            
KALIN Miha 1990     X            
KALIN Peter 1993     X            
KASTIGAR Roman 1974     X            
KAVČIČ Dejan 1983   X              
KLOBUČAR Tomislav 1952     X            
KOBAV Mateja 1972               X  X
KOGOVŠEK Mojca 1970     X            
KOGOVŠEK Robert 1966 X                
KOGOVŠEK Urban 1988       X          
KOLBEZEN Marko 19?? X                
KOPRIVEC Brigita 1975   X              
KORENČ France 1962 X                
KORSIČ Irma 1960         X        
KORSIČ Steljo 1957         X        
KOVIČ Miha 1968 X                
KOŽAMELJ Brane 1958         X        
KRAJNC Edi 1969               X  
KRAJNC Stane 1945         X        
KRAŠOVEC Marko 1961       X          
KREGULJ Andrej 1975   X       X      
KRVINA Jože 1969     X            
LAZAR Jože 1970   X              
LAZAR Lojze 1959   X              
LAZAR Tatjana 1987   X              
LAMPE Saša 1978   X              
LAPAJNE Marko 19??       X          
LENARŠIČ Janko 1964               X  X
LESKOVEC Franc 1953   X              
LESKOVEC Jure 19??             X    
LESKOVEC Tadej 1989   X              
LESKOVEC Zofija 1946   X              
LINDIČ Jože 1951     X            
MACINIČ Robert 1973     X            
MAJHENC Janja 1965             X    
MAJNIK Eva 1965 X                
MAJNIK Mitja 1965 X X X            
MALI Anton 1956   X X X          
MARAŽ Livio 1959             X    
MARINŠEK Miha 1956   X X  X   X      
MAROLT Damijan 19??             X    
MATIČIČ Stane 1938   X              
MATIČIČ Sašo 1985   X X            
MEZE Boris 1965       X          
MIKUŽ Robert 1976   X              
MIVŠEK Anton 1935       X          
MLAKAR Martin 1975   X              
MRAK Anton 1939       X          
MRHAR Lojze 1949 X                
MRLAK Damjana 1971             X    
NAGODE Klemen 1974 X                
OBERDANK Kazimir 1959             X    
OBERDANK Tanja 1957             X    
OBLAK Jadranko 19??               X  
OBLAK Matjaž 1964     X     X      
OGRIN Klemen 1974             X   X
OMERZU Jože 1937   X              
PAHOR Majo 1957         X        
PANIČ Vojko 1957   X              
PAVLIN Marko 1969         X        
PEČKAJ Mihael 1968             X    
PETELIN Gašper 19??       X          
PETERNEL Franc 1951     X X          
PISK Robert 1972     X            
PIŠLJAR Marjan 1946       X          
PODGORNIK Renato 1963     X            
PODGORNIK Valter 19??               X  
PODGORŠEK Štefan 1957                 X
POTOČNIK Vasja 1961     X X          
PRELEC Katja 1966                 X
PRIMOŽIČ Iztok 19??             X    
PUČNIK Marjan 1975       X          
REJEC Breda 1953           X      
REJEC Milan 1948   X     X X X    
ROGAN Marko 1975       X          
ROGELJ Katja 1972 X                
ROJC Alenka 1968 X                
ROJC Aleš 1968 X                
RUPNIK Vasja 19??     X            
SEDEJ Dejan 1987       X          
SELAN Anton 1960     X            
SELIŠKAR Anton 1963   X              
SELJAK Urša 1985 X                
SELJAK Barbara 1983 X                
SELJAK Marina 1960 X                
SELJAK Ernest 1952 X                
SLOKAR Tomi 1955       X          
STERGAR Majda 19??                 X
ŠAVLE Rado 1951   X              
ŠEMROV Blaž 1985       X          
ŠINKOVEC David 19??               X  
ŠIRCA Andrej 1965               X  
ŠKODIČ Dušan 1963 X XX X XX  X X X    
ŠLABNIK Urban 1987       X          
ŠMID Tomaž 1970     X            
ŠTRUMELJ   Darko 1954     X            
ŠTURM Uroš 1964               X  
ŠUŠTARŠIČ Andrej 1959       X          
TACER Matej 19??             X    
TEKAVČIČ Stane 1953   X              
TESTEN Nives 1960               X X
TRČEK Uroš 1977   X              
TREPAL Tomo 1977 X                
TREVEN Robert 19??               X  
TROBEC Boštjan 1969       X          
TROJAR Andreja 1960           X X    
TROP Maksimiljan 1950         XXXX
XXXX
XX      
TRPIN Matjaž 19??               X  
TRPIN Robert 1987   X              
TURK Andreja 1987   X              
TURK Jože 1962   X              
TURK Rajko 1949   X              
URAN Bojan 1958             X    
URAN Mojca 1964             X    
URBANČIČ Marek 1974 X                
URŠIČ Dejan 1977     X X          
URŠIČ Matjaž 1988   X              
VALJEVEC Stanislav 1950   X              
VARGA Dušan 1955     X            
VARGA Jožica 1957     X X          
VELIKANJE Stane 1955     X            
VIDJEN Tomo 1955         X        
VIDMAR Ljubo 1956       X          
VIDMAR Meri 1955           X X    
VIDMAR Marko 1953           X X    
VIDRIH Slavc 1945 X X X X          
VIDRIH Vani 1948 X X X X          
VONČINA Bojana 1951         X X  X   X
VONČINA Jernej 1949         X X  X  X X
VRABEC Matej 1983 X                
ZALAR Matej 1983       X          
ZALAR Jorik 1956       X          
ZALAR Lea 1984       X          
ZOBARIČ Dejan 1969       X          
ZUPANC Miha 19??                 X
ŽAGAR Jože 1965     X            
ŽAKELJ Katja 19??             X    
ŽAKELJ Simona 1969     X            
ŽAKELJ Stojan 1960       X          
ŽERJAL Simon 1980   X              
ŽIGANTE M. Eta 19??                 X
ŽITKO Marija 1937             X    
ŽITKO Peter 1936             X    
ŽIŽEK Ajda 1985   X              
ŽIŽEK Alja 1987       X          
ŽIŽEK Jernej 1959 X                
ŽIŽEK Taja 1990       X          

LETNA UDELEŽBA:

32 59 51 48  27 17 29 19 16

 

FORUM