Make your own free website on Tripod.com

<<< • Leopold Gale • Marija Gale • Rudi Gale


 

ČLANI KLUBA SKIRCA
LoKoTavci in LoKoTavke

LoKoTavci (LoKoTavke) smo tisti Ljubitelji Kolesarskega Turizma, ki znamo uživati predvsem takrat, kadar skupaj dosegamo naše cilje. Pri tem ni pomembno kdo je najhitrejši, temveč kdo je najzvestejši. Ženske in moški smo si pri tem vedno enaki.

Člani Kluba Skirca so s svojo udeležbo na Ljudskih Kolesarskih Turah pa tudi na Logaški Kolesarski Transverzali dokazali, da znajo uživati na pravi način in ob vsakem trenutku. Njihovo članstvo je zabeleženo na podlagi članarine, udeležbe in zaslug pri razvoju in popularizaciji Ljudskega Kolesarskega Turizma.

ČL.
ŠT.

IME IN PRIIMEK KRAJ ČLANSTVO
2001 2002 2003 2004 2005 2006
001 Leopold Gale Logatec ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ
002 Marija Gale Logatec ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ
003 Rudi Gale Logatec ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ
004 Bojana Vončina Ljubljana            
005 Jernej Vončina Ljubljana            
006 Klemen Ogrin Vrhnika            
007 Marija Purkat Šmarje-Sap            
008 Franci Purkat Šmarje-Sap            
009 Dušan Škodič Medvode            
010 Judita Vegelj Logatec ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ
011 Branko Vegelj Logatec ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ ČČ
012 Maksimiljan Trop Ljubljana             
013 Milan Rejec Koper   ČČ        
014 Andreja Trojar Ljubljana            
015 Jože Oblak Ljubljana            
016 Marko Jamnik Ljubljana            
017 Iztok Brunec Ljubljana            
018 Jožica Uršič Ljubljana            
019 Tone Baučar Ljubljana            
020 Goran Divkovič Logatec            
021 Edi Kranjc Logatec            
022 Maja Ogrizek Škofja Loka            
023 Emil Uljančič Škofja Loka            
024 Angelca Torkar Ljubljana            
025 Bojan Torkar Ljubljana            
026 Mateja Kobav Ljubljana       ČČ    
027 Breda Rejec Koper     A      
028 Meri Vidmar Koper         A  
029 Marko Vidmar Koper     A      
030 Marija Accetto Ljubljana            
031 Jože Brvar Ljubljana            
032 Marko Krašovec Vrhnika            
033 Boštjan Trojar Ljubljana            
034 Marjan Dolinar Vrhnika            
035 Tanja Bohorič Logatec            
036 Bojan Franko Škofljica     ČČ ČČ   ČČ
037 Mojca Uran Ljubljana            
038 Bojan Uran Ljubljana       ČČ   ČČ
039 Bojan Bogataj Kranj            
040 Miloš Stankovič Dutovlje            
041 Andreja Savič Ljubljana         A  
042 Stane Savič Ljubljana            
043 Janja Majhenc Ljubljana            
044 Tomaž Loknar Kočevje            
045 Tanja Oberdank Ljubljana            
046 Mirč Oberdank Ljubljana            
047 Janez Jakopič Ljubljana            
048 Jana Novak Vrhnika            
049 Katja Prelec Ljubljana            
050 Matej Glavič Maribor            
051 Matjaž Glavič Maribor            
052 Suzana Krivec Šentjanž            
053 Rado Goljevšček Selce            
054 Domen Klemenčič Žiri            
055 Boris Vremšak Kranj            
056 Janko Lenaršič Ljubljana            

Skupaj članov:

17 30 38 17 15 23

ČČ ... pomeni, da je bilo članu zaradi njegovega prispevka pri razvoju in popularizaciji LKT podeljeno častno članstvo. Za te člane je udeležba na enodnevnih turah v tekočem letu brezplačna, pripadajo pa jim tudi druge članske ugodnosti.

A ... pomeni, da je bilo članu zaradi njegove jubilejne starosti, ker je dosegel Abrahamova leta, podeljeno brezplačno članstvo. Za te člane je bila udeležba na enodnevnih turah v tekočem letu brezplačna, pripadale pa so jim tudi druge članske ugodnosti.

 

<<< • Člani • Himna • Molitev • 10 zapovedi • Zlata knjiga

FORUM