Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

SVETOVNI DAN TURIZMA
27.september

Izraba prostora in naravnih danosti za turistične namene terja premišljeno delovanje in spoštovanje določenih pravil. Najprivlačnejše je najbolj ranljivo! Vse kar prizadene rastlinski ali živalski svet, se končno maščuje tudi človeku.

Ustvarjanje pogojev za zdravo, uravnoteženo in čisto okolje predstavlja temelj za razvoj dejavnosti, kot so rekreacija, turizem in šport, namenjene človeku. Ko se boste podali na pot odkrivanja neznanega, bodite radovedni, vendar spoštujte vse, kar dela življenje raznoliko. Delajmo odgovorno za prihodnost.

Prepričani smo, da nam ne zamerite ocene, da ste sodobni turist, da se usmerjate k različnim dejavnostim, da ste željni novih spoznanj in izkušenj, da pričakujete nova doživetja in pristnih stikov z naravo in ljudmi, da ste naravovarstveno ozaveščeni in, da vedno in povsod, zahtevate ustrezno kakovost.

Odgovorno ravnanje za sebe, ne pa proti sebi, pričakujemo tudi z vaše strani.


Babji zob

 

<<< • Svetovni dan varstva mokrišč • Svetovni dan voda • Svetovni dan Zemlje • Svetovni meteorološki dan • Dan biotske raznovrstnosti • Svetovni dan parkov • Svetovni dan okolja • Evropski dan brez avtomobila • Svetovni dan turizma

FORUM