Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

DIVJE JEZERO

Divje jezero se skriva v temačnem zatrepu, ki ga z južne strani obdaja 100 metrov visoka navpična stena iz krednega apnenca, v kateri je lepo viden prelom v smeri sever–jug. Vzdolž preloma so apnenčaste plasti zaradi tektonskih premikov upognjene. Jezero, v bistvu mogočen kraški izvir, je na nadmorski višini 320 metrov, v neposredni bližini sotočja Idrijce in njenega levega pritoka Zale.

Pod navpično steno se začne 15 metrov pod jezersko gladino poševen rov, iz katerega priteka voda. Potapljači so ga raziskali do globine 124 metrov, ki je vodoravno oddaljena 290 metrov od njegovega začetka. Glede na strm potek rova in njegovo globino uvrščamo Divje jezero med vokliške izvire.

Vokliški izvir je poimenovan po izviru v pokrajini Vaucluse v Provansi na jugu Francije, blizu Avignona. Je eden od najglobljih tovrstnih izvirov na svetu, raziskan do globine 315 metrov. Za izvire tega tipa je značilno, da voda iz velikih globin pod pritiskom po strmih kanalih priteka na površje.


Divje jezero

Ponavadi majhno jezero (dolgo je vsega 65 metrov in široko 40 metrov, površina 15 arov) s prozorno vodo, iz katerega teče odtok Jezernica, ki se že po 55 metrih izliva v Idrijco, s čimer velja za najkrajšo slovensko reko, ob obilnih padavinah včasih kar na hitro v resnici postane "divje" in motno. Takrat lahko pride do tega, da se voda iz Idrijce preusmeri proti Divjemu jezeru, ki vsako sekundo izbruha tudi do 60 kubičnih metrov vode. Skupaj z bližnjimi izviri Podroteje je to najmogočnejši izvir Idrijce. Kraško zaledje sega do Vodic na Hrušici in do ponikalnic pri Hotedršici v severozahodnem podaljšku Notranjskega podolja. Z barvanjem so dokazali, da ga napajajo tudi ponikalnice z bližnje Črnovrške planote.

Povprečna letna temperatura vode je 9,5 stopinj Celzija, pri čemer se poleti na gladini povzpne na 17 stopinj, v globini 15 metrov pa le na 12 stopinj. Jezerska gladina koleba za 2 do 3 metre.

Divje jezero je bilo leta 1967 razglašeno za naravni spomenik. Ob njem so uredili učno-vzgojno pot, tako da velja za geološki, morfološki, speleološki, hidrološki, botanični in zoološki muzej v naravi. Po stopničasti stezici tako rekoč z enim samim korakom pridemo iz toploljubnega rastlinstva v osojno zatočišče ledenodobnih razmer. V globokem zakotju pod ostenjem najdemo rastline, ki jih sicer srečujemo v visokogorju. Posebno sloveč je vijoličast kranjski jeglič (Primula carniolica). Sicer jezero obdaja mešani gozd bukve in jelke, ki je tudi življenjski biotop ogroženega in zavarovanega hrošča Carabus gigas.

 

<<< • Reka Ljubljanica • Reka Dragonja • Reka Kolpa • Reka Krka • Reka Krupa • Reka Pivka • Pivška jezera • Divje jezero

FORUM