Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

GRAD ŠKOLJ

Na strmi prepadni steni na robu soteske nad reko Reko pri Famljah, nedaleč od Škocjana pri Divači, se dvigujejo razvaline gradu Školj, oglejskega fevda gospodov Devinskih in njihovih sorodnikov grofov Walsee, prvič omenjenega leta 1426, ko je na njem gospodoval vitez Erhardus von Scolcum. Grad je bil pozidan verjetno že v prvi polovici 13.stoletja. Konec 16.stoletja so Rossettiji grad predelali v udobno rezidenco, uredili cesto do Famelj in ob gradu posadili drevesa. Prvotni, morda še romanski ali zgodnjegotski grad je obsegal velik dvonadstropen dvotraktni stanovanjski palacij, ki so ga varovali močno in visoko obzidje z mogočnim okroglim obrambnim in četverokotnim vhodnim stolpom, obrambni jarek in prepad. V gradu je bila grajska kapela, znotraj obzidja pomožna poslopja, sredi dvorišča pa vodnjak. V renesančni dobi so uredili arkadne hodnike na dvoriščni strani palacija, v 17.stoletju pa na južni strani zasnove pozidali še eno obzidje, ki je tvorilo ozko predgradje. Danes je grajska razvalina z delom zemljišča v posesti Marjana Viteza iz Medvod.

Ivan Jakič

 

<<<

FORUM