Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

IZVIRI LJUBLJANICE

Izvire Ljubljanice delimo na tri večje skupine: Retovje, Močilnik in Bistra, poleg teh pa je še nekaj drugih izvirov, studencev in zvirkov. Najznamenitejši med njimi je Lintvern - izvir potoka Bele, pomembni pa so še izviri Hribskega potoka in Ljubije.

Retovje je zatrepna dolina, ki se zajeda pod vznožje Ljubljanskega vrha in Raskovca in je nastajala s postopnim podiranjem stropa nad nekdanjimi vodnimi jamami. V dolini so močni izviri Velike Ljubljanice, ki se po 1 km združi z Malo Ljubljanico.


Malo okence v Retovju

V izraziti zatrepni dolini v južnem obrobju Vrhnike pa so razporejeni izviri Malega in Velikega Močilnika. Ti izviri napajajo Malo Ljubljanico.

Podobno kot pri Mali in Veliki Ljubljanici ter Ljubiji ima tudi podzemeljski tok v Bistri deltasto ustje. Izviri so namreč razporejeni na razdalji dobrega kilometra. Ti tvorijo tri povirne krake, ki se združijo v enotno strugo Bistre šele po 350 m. Takšna razporeditev tokov je imela varovalni pomen pri zasnovi bistriškega samostana.

Dolina Bele nas pripelje v Star maln. Še v začetku tega stoletja je tam stal mlin, po katerem je kraj dobil ime in postal priljubljena izletniška točka Vrhničanov. V grapi 100 m nad dolino zagleda luč zanimiv kraški izvir ali zaganjalka. Domačini mu pravijo Lintvern. Tik pred izlivom v Belo, je izvir zajezen. Jez je urejen kot kopališče in poleti privablja nedeljske obiskovalce od blizu in daleč.

 

<<< • Izviri Ljubljanice • Lintvern

FORUM