Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

JULIJSKE ALPE

Julijske Alpe so obsežna in razvejena visokogorska skupina v severozahodni Sloveniji in severovzhodni Italiji. Samo v Sloveniji merijo 1542 kvadratnih kilometrov in v njih živi 30.664 ljudi. Ob povprečni gostoti poselitve 20 ljudi na kvadratni kilometer se skupno število prebivalcev v zadnjih tridesetih letih skorajda ni spremenilo.

Najvišji vrhovi pogorja iz skoraj izključno karbonatnih kamnin so Triglav (2864 metrov), Špik nad Policami (tudi Montaž, 2753 metrov) in Škrlatica (2740 metrov). Povprečna nadmorska višina slovenskega dela je 1108 metrov, povprečni naklon pa je kar 25,5 stopinj.

Doline v porečjih Save, Soče, Zilje (Gail) in Tilmenta (Tagliamento) so ledeniško preoblikovane. Zlasti v vzhodnem delu mezoregije so obsežne visokogorske zakrasele planote (Pokljuka, Mežakla, Jelovica), porasle z bujnimi iglastimi gozdovi. Z gozdom so porasle kar tri petine površja. Gozdna meja je med 1600 in 1950 metri visoko. Kljub naglemu umikanju še vedno životarita Triglavski in Kaninski ledenik.

Glavne dejavnosti so turizem, industrija, gozdarstvo in živinoreja, navezana na planinsko pašništvo, ki je nekoč imelo mnogo pomembnejšo vlogo. Z izjemo Pokljuke so večinoma gručasta naselja le na dnu dolin, največkrat na robovih njihovih ravnih delov. Pomembnejša središča v Sloveniji so Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica, Tolmin, Bovec in Kobarid.

 

<<< • Julijske Alpe • Kamniško-Savinjske Alpe • Bovško • Baška grapa • Idrijsko hribovje • Cerkljansko, Škofjeloško, ...

FORUM