Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

Kamniško-Savinjske Alpe so obmejna visokogorska skupina v severni Sloveniji. Le majhen delček sega v sosednjo Avstrijo. V Sloveniji merijo 889 kvadratnih kilometrov, na katerih živi 20.916 ljudi oziroma 23 ljudi na kvadratni kilometer.

Najvišji vrh je Grintovec (2558 metrov), nad 2500 metrov merita še Kočna in Skuta ter nad 2000 metrov še nadaljnjih 25 vrhov. Povprečna nadmorska višina je 958 metrov, povprečni naklona pa 23,3 stopinj. Prevladuje apniško in dolomitno površje z ledeniško preoblikovanimi dolinami v porečjih Savinje, Kamniške Bistrice, Kokre, Tržiške Bistrice in Bele (Vellach). Padavin je manj kot v Julijskih Alpah. Skromen preostanek ledenika je le pod severnim ostenjem Skute. Zaradi nižje lege so z gozdom porasle kar tri četrtine površja.

V osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp sta zakraseli visokogorski uravnavi Velika planina in Dleskovška planota, dlje na vzhodu in jugovzhodu pa so nekoliko nižje planote Golte, Menina in Dobrovlje. Med njimi je večja uravnava z Zgornjo Savinjsko in Zadrečko dolino, kjer so večji kraji Mozirje, Nazarje, Ljubno ob Savinji, Luče in Gornji Grad.

Glavne dejavnosti prebivalstva so živinoreja s poletnim planinskim pašništvom, gozdarstvo in turizem. V dolinah so predvsem razložena in gručasta naselja, višje na pobočjih pa so skoraj izključno samotne domačije. Kmetija Bukovnik na severni strani Raduhe je s 1327 metri nadmorske višine najvišja domačija v naši državi.

 

<<< • Julijske Alpe • Kamniško-Savinjske Alpe • Bovško • Baška grapa • Idrijsko hribovje • Cerkljansko, Škofjeloško, ...

FORUM