Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

REKA KRKA

Reka Krka na Dolenjskem, imenovana tudi "dolenjska lepotica" ali "zelena lepotica" pa tudi "mirna lepotica", je najdaljša in po vodnem obilju največja reka, ki po celi svoji dolžini, 111 km, teče po ozemlju Republike Slovenije, in je torej najdaljša in največja povsem slovenska reka. Že samo zaradi tega ji je treba posvečati vsestransko pozornost in zlasti zagotoviti ustrezno zaščito te naravne znamenitosti in izjemne dediščine. Morda bi jo bilo iz že omenjenih razlogov, tako kot Triglav, imeti za enega do simbolov države Slovenije. Tako se naravnost ponuja razglasitev reke in neposredne okolice ali celo vsega povodja za naravni krajinski park, podobno kakor za reko Kolpo, čeprav je slednja le delno slovenska reka in še to mejna reka s sosednjo državo Hrvaško. Razglasitev reke Krke za naravno in zgodovinsko znamenitost ter dediščino v celoti narekujejo še naslednje poglavitne posebnosti in edinstvenost Krke.


Izvir Krke

Teče prav po meji med dvema talno različnima področjema, alpskim in kraško-dinarskim ter ima zato dve ali tri povsem različne podobe, dolinsko in ravninsko ter deloma mešano. Obrežje njenega korita in njena okolica sta praktično še popolnoma naravna in neokrnjena, skratka prvinska. To ponuja izredno slikovitost in pestrost krajine ob njej, neponovljivost vedut, čudovita čolnarska, kopalna in plavalna doživetja, posebej še za športne ribiče. Poleg tega so ob njej številne zanimive zgodovinske posebnosti, kot so nekdanji in obstoječi gradovi in graščine, še številni leseni mostovi, številni nekdanji mlini in žage, njena slikovita okolica s posebnim avtohtonim vinogradništvom in vinarstvom (pridelava cvička) idr.


Javornikova domačija

Morda pa je najpomembneje, da je Krka takorekoč ostala zunaj velikih tehniških sprememb in objema gradbenih mastodontov, ki so pri drugih velikih rekah, ki tečejo le delno po ozemlju Slovenije, vizualno onesnažile prvotno krajino, to je korenito spremenile prirodnost njihovih strug, obrežij, bližnje in daljne okolice, morda tudi podnebja.

Franc Bučar

 

<<< • Reka Ljubljanica • Reka Dragonja • Reka Kolpa • Reka Krka • Reka Krupa • Reka Pivka • Pivška jezera • Divje jezero

FORUM