Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

LINTVERN

Ta kraška znamenitost je občasni bruhalnik ali zaganjalka, ki bruha vodo v določenih presledkih. Vmes izvir delno ali povsem presahne. Zaporedje izbruhov je odvisno od padavin in dotoka vode pa tudi od posebne oblike vodnega rova, ki je zavit v obliki natege in omogoča hitro izpraznitev podzemnega jezerca. Po vsakem izbruhu sledi polnjenje podzemeljske votline do ponovnega prelitja sifonskega kolena v zakraselem dolomitu. Izbruhi si slede v razmahu od nekaj ur do nekaj tednov. Ob vsakem izbruhu odteče v nekaj urah okrog 1000 kubičnih metrov vode, od tega že 90% v prvi uri, ko pretok naraste za več kot stokrat.


Zmajev mladič

Izvir Lintvern je kot naravno čudo znan že več kot 300 let. Opisal ga je tudi Janez Vajkart Valvasor (1689). Vodo naj bi iz gore bruhal jamski zmaj in občasno naj bi z vodo izbruhal tudi jamske mladiče. Te je Valvasorju pokazal neki Vrhničan, ki je verjetno našel človeške ribice v enem izmed izvirov Ljubljanice. V Lintvernu jih doslej ni našel še nihče.

Peter Habič

 

<<< • Izviri Ljubljanice • Lintvern

FORUM