Make your own free website on Tripod.com

<<< • Izviri Ljubljanice • Lintvern


 

REKA SEDMERIH IMEN
Trbuhovica - Obrh - Stržen - Pivka - Rak - Unica - Ljubljanica

Z neba pade dežna kapljica, drobna, skoraj nevidna, nežna in sama po sebi neškodljiva. Za njo pade še ena in še ena in še ena. Vse majhne, neznatne, a neverjetno vztrajne. Ne ustavijo se. Zlite kapljice pričnejo teči, sprva kot majhni curki, ti se združujejo v potočke, potočki pa v reke.


Izvir Ljubljanice v Retovju (Veliko okence)

Vsaka reka je nekaj posebnega, svojevrsten fenomen pa je reka Ljubljanica. Večji del teče po kraških kamninah, kjer se igrivo prikazuje in izginja. Sedemkrat zamenja svoje ime, skriti pa se ne more. Ko zapusti kraško območje Notranjske odnese s seboj vsako leto več kot 250.000 ton rastopljenega apnenca. Nastajajo zanimive naravne pojavnosti: hribi se nižajo, doline se višajo, tla se udirajo. Nastajajo jame: vodoravne in navpične, velike in majhne; vse pa predstavljajo skrivnostne poti skozi zemeljsko skorjo.


Unica v Planinski jami

 

<<< • Reka Ljubljanica • Reka Dragonja • Reka Kolpa • Reka Krka • Reka Krupa • Reka Pivka • Pivška jezera • Divje jezero

FORUM