Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

NARIN

Vas Narin leži v občini Pivka v Košanski dolini na nadmorski višini 478 m. Iz avtoceste Ljubljana - Kozina v Postojni zavijemo na magistralno cesto proti Pivki, kjer v centru zavijemo desno ter po 6 km, kjer nas znak opozori na turistično vas Narin, zavijemo levo in po 2 km asfaltirane ceste pripeljemo v Narin. Takoj na začetku vasi pri cerkvi so urejena parkirišča za osebna vozila in za avtobuse. V vas odidemo peš ali pa se odpeljemo z lojternikom. Druga možnost pa je vlak - nad Narinom je speljana železniška proga in je urejena železniška postaja.


Narin

Vas Narin, gručasto naseljena v obliki nepravilnega križa, prislonjena na flišasto pobočje Šilentabra je od Pivke kot novonastalega upravnega okolja oddaljena dobrih 6 km in 18 km od Postojne.

Leži na nadmorski višini 470 m in s svojo lego pomembno vpliva tudi na življenje v okoliških vaseh, kajti omembe vreden podatek je, da je bil izpostavljen železniški promet med St.Petrom (današnja Pivka) in Reko 25.junija leta 1878. Leta 1938 pa je bila proga tudi elektrificirana.

Prebivalci Narina so se, razen redkih izjem, ki so bili zaposleni na železnici, v glavnem preživljali s kmetijstvom. Osnovni panogi sta bili poljedelstvo in živinoreja (ovčarstvo kot najpomembnejše), ukvarjali pa so se tudi s čebelarstvom in vinogradništvom. Ko je pred okrog 100 leti peronospora uničila vinsko trto, so se intenzivnejše začeli ukvarjati s sadjarstvom, ki je v tistih časih poleg bornega zaslužka z obdelovanjem zemlje koristno pripomogla k izboljšanju vsakdanjih razmer. Po letu 1900, v obdobju med obema vojnama in zlasti po 2.svetovni vojni, pa so tudi Narin, tako kot veliko drugih vasi prizadela številna izseljevanja, zlasti v S in J Ameriko, Kanado in Avstralijo. Tragika ljudi in vasi je bila tedaj v zraku - in vendarle kljub pritiskom novih oblasti niso odnehali.

Vas Narin tvorijo Sreda vasi ali Vas, na pobočju Kravnic naslonjeno Orešje ter v smeri Šilentabra Zgornjice ali Zgornji del. V okolici vasi so tudi številni vodni izviri kot na primer: Močila, Krnica, Rajnik in drugi.

O nastanku vasi sicer ni kakšnih pisnih podatkov, ustno izročilo pa govori o letnici 1471, kar nekako sovpada z izgradnjo večine okoliških vasi okrog Šilentabra.

O imenu vasi iz ustnega izročila izvemo zgolj le to, da naj bi nastalo iz besede nariti ali narivati, pravo ime in njegov pomen pa naj bi bilo verjetno potrebno iskati za časa preseljevanja ljudi. V vasi imamo kar precej starejših umetnostnih spomenikov, ki pa so razen nekaj izjem skoraj vsi nabožnega značaja.

Kot prva najlepša značilnost Narina nas že pred vstopom v vas pozdravi cerkev sv.Jakoba z znamenitim zlatim oltarjem iz 17.stoletja. V oči najprej padejo visoka okna z lepo oblikovanimi okviri iz sivega kamna, ki so zgoraj po renesančnem zgledu lepo polkrožno zaključena. Nekako v 17.stoletju pa je razcvet doživelo ljudsko kamnoseštvo kar pričata tudi kamnita krila z ornamentalnimi okraski na sovpadnih poteh. Posebno mesto si zaslužita tudi kamniti pil na pol poti med Šmihelom in Narinom in pa tako imenovani Marijin stol v bližnji okolici vasi. Pil, ki je eden izmed redkih v slovenskem prostoru je bil postavljen kot spomin na španjolko, ki je tu razsajala in pobrala veliko življenj. Ogleda vredna sta tudi štirna (studenec) in perilnik (kamen kvadratne oblike), na katerem so ženske še ne tako dolgo nazaj prale svoje perilo.

 

<<< • Pivka • Palčje • Tabor • Narin • Sveta Trojica

FORUM