Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PALČJE

V Palčju opozarja nase cerkev Sv.Nikolaja, ki stoji ob obsežnem trgu sredi vasi obdana z zidano ogrado, v kateri je tudi pokopališče. Na trgu se stekajo poti iz Pivke in Parij, z Jurišč in z Vrh Korena. Ob križiščih poti so postavljeni značilni kamniti križi na stebru.

Cerkev v Palčju so pozidali že v sredi 17. in jo temeljito obnovili v drugi polovici 19.stoletja. Ima renesančno-baročno zunanjost, v notranjosti pa rebrasto obokan prezbiterij, glavni oltar, ki posnema gotiko, dve sliki Štefana Šubica in opremo iz 19.stoletja. V cerkvi redno opravljajo bogoslužje, njeno zunjanost so pred kratkim ponovno obnovili. Zaradi kulturno zgodovinskih vrednot je cerkev zaščitena s spomeniškim varstvom prvega reda.

 

<<< • Pivka • Palčje • Tabor • Narin • Sveta Trojica

FORUM