Make your own free website on Tripod.com

<<< • Gorski kosmatinec • Ozkolista narcisa • Navadna potonika • Spomladanski svišč


 

KRAS
Krajinski park

Kraški park je del zavarovanih območij, ki nastajajo v Sloveniji. Največji del parka naj bi pripadal prostrani planoti Krasa, ki se na jugovzhodu nadaljuje v Podgrajsko polje, Čičarijo in Podgorski Kras ter s Kraškim robom sega v Slovensko Istro. Skupna Značilnost teh pokrajin je karbonatna kameninska podlaga, na kateri so se razvili številni kraški pojavi in ponesli slavo Krasa po svetu. Niso pa samo jame, brezna in vrtače tisto, kar privlači obiskovalce planote v zaledju Tržaškega zaliva. Prisotnost človeka je skozi tisočletja izoblikovala poseben tip krajine, samosvojo kraško arhitekturo, značilna vina in posebnosti prehrane. Mešale so se kulture, bojevali narodi, vsi pa so pustili svoje sledove v tem prostoru na prehodu od morja v notranjost.


Vzpon na Kokoško

Za kolesarje pa je Kraški park nekakšen zemeljski raj in to ne le zaradi izjemne krajinske privlačnosti, številnih naravnih vrednot in bogate kulturne dediščine. Privlačna je tudi oblikovanost terena, saj rahlo valovit planotast svet ponuja prijetno kolesarjenje, popestrimo pa ga lahko s težjimi vzponi na vrhove na obrobju planote. Posebnost Krasa je tudi zelo razvejano prometno omrežje, saj se med vasmi vijejo številne ceste in kolovozi, ujeti med dolge kamnite ograde. Ugodna klima omogoča obisk skozi vse leto, le huda burja nam lahko prekriža načrte. Še posebej privlačen je obisk spomladi, ko sveže zelenilo prežene zimo, ali jeseni, ko se v škrlat odenejo grmi ruja.

Igor Maher

 

<<< • Park Snežnik • Park Škocjanske jame • Park Zgornja Idrijca • Kraški Park

FORUM