Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PETELINJSKO JEZERO

Zgornjo Pivško dolino spremlja na vzhodni strani široka, okoli 50 m višja apnenčasta površina, ki ima ponekod značilno ime Ravne. Ni popolnoma ravna temveč se tu drug za drugim vrstijo kopasti vršiči in ovalni ploščati hrbti. Med njimi je mnogo vrtač in raznovrstnih večjih in manjših kotanj. V eni izmed teh se v bližini Slovenske vasi nahaja presihajoče Petelinjsko jezero. Dolgo je približno en kilometer in široko pol kilometra, obrnjeno v smeri sever-jug, ima ravno, nasuto dno v gladini Pivške doline, to je 530 m nad morjem. Kotanjo z vseh strani obdajajo večje in manjše vzpetine: na severu Ostri vrh (646 m), na vzhodni strani se z jezerskega obrobja vzpenja položni Okroglek (673 m), nad njim Debeli vrh (888 m) in Veliki vrh (973 m), nad vsemi pa najvišja, znamenita Sveta Trojica ali Lonica (1124 m). Na zahodu omejuje kotanjo planotasta Olarica (611 m), na jugu pa so valovite Kozare, čez katere se svet prevesi v Pivško dolino. S te strani je pri Slovenski vasi na višini 565 m najlažji dostop v kotanjo.


Petelinjsko jezero

Ob vsakem večjem deževju se kotanja napolni z vodo in tedaj nastane v njej jezero, ki se obdrži do prvega suhega obdobja. Voda priteka iz kraških izvirov na vzhodni strani jezera, odteka pa skozi ponore na južni in severni strani. Ob največji vodi doseže gladina jezera višino do 545 m nad morjem. Voda se zadržuje v jezeru do šest mesecev v letu. Tako ima presihajoče Petelinjsko jezero od vseh jezer Zgornje Pivke med letom največ časa vodo.

Celotna kotanja ima kraški značaj. V dnu je poraščena s travniki, katere še vedno kosijo, na obrobju pa jo obrašča "kraška gmajna", ki jo domačini izkoriščajo za pašo ovac in govedi. Na osnovi tega se je v Slovenski vasi razvilo sirarstvo, ki ima že večletno tradicijo. Jezero je vedno zanimivo in je zaradi tega vredno obiska. V sušnem času se prikaže prostrano, s travnato preprogo prekrito dno, ob polni vodi oddaja jezero neko skrivnostno lepoto, če pa pozimi zaledeni ponuja ta slika čarobno zimsko razpoloženje. Petelinjci pa še vedno pripovedujejo o svojem jezeru različne stare zgodbe.

 

<<< • Petelinjsko jezero • Palško jezero

FORUM