Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PIVKA

Pivka (544 m) je središče nove občine z istim imenom. V svoji več kot sedemstoletni zgodovini je imel kraj več imen. Prvotno ime kraja je bilo Šempeter na Pivki in je prvič omenjeno v listini oglejskega patriarha Petra Gere leta 1300.

Območje Zgornje Pivke je bilo sicer naseljeno že v kameni dobi, o čemer priča najdišče Parska golobina.


Parsko jezero s Pivko in Nanosom v ozadju

Pivčani in okoličani so se v preteklosti ukvarjali s poljedelstvom, ovčerejo, gozdarjenjem, imeli so številne žage in mline. Do prihoda železnice je cvetelo furmanstvo. Prihod južne železnice 1857.leta, ki je povezovala Dunaj in Trst, je kraju prinesel nov razvoj. Z zgraditvijo odcepa železniške proge proti Reki je takratni Šempeter na Krasu postal pomembno železniško križišče v Srednji Evropi. Razvila se je lesno predelovalna industrija, ki je še danes najpomembnejša panoga v občini, njen nosilec je Javor. V Košanski dolini se je po II.svetovni vojni razvilo perutninarstvo. Vzadnjih letih ponovno oživlja ovčereja, v Košanski dolini in na obrobju Brkinov pa tudi sadjarstvo.

Pivka postaja kot občinsko središče pomemben kraj, ki z okolico nudi številne kulturne, športne in rekretivne prireditve. Gozdovi, kraške globeli, rodovitna polja in travniki ter čudovita presihajoča jezera nudijo obiskovalcu učno uro doživetij krasa. Za dobro počutje obiskovalca poskrbijo v številnih domačih gostilnah.

 

<<< • Pivka • Palčje • Tabor • Narin • Sveta Trojica

FORUM