Make your own free website on Tripod.com

<<< • Petelinjsko jezero • Palško jezero


 

PIVŠKA JEZERA

Poimenovana so po bližnjih naseljih: Drskovško jezero, Malo in Veliko Zagorsko jezero, Bačko, Laneno jezero ali jezero za gradom Kalec, Petelinjsko, Palško, Klensko, Drskovško.

Jezera so zalita pozno jeseni in zgodaj spomladi. Jezera ob visoki vodi zapolnijo javorniške podzemne vode na poti v dolino reke Pivke in so del sistema kraške Ljubljanice. Vrsta presihajočih pivških jezer, stisnjenih med zgornji tok Pivke in Snežniško-Javorniško pogorje, je šele pred kratkim razkrila del svojih zakladov.

Leta 1999 so se začele obširnejše in predvsem sistematične raziskave. Na šestih jezerih in v dveh jamah so eno leto spremljali rastlinstvo in živalstvo. Zanimalo jih je, katere vrste tu živijo in kako pogoste so. Med živalmi v jamah ni bilo večjih presenečenj. V Matijevi jami, ki je pravzaprav odtok iz Palškega jezera, so našli nekaj vrst drobnih jamskih rakcev, od katerih sta dve vrsti znani le iz jam južno od Postojne.

Mnogo bogatejša in zanimivejša pa so bila jezera in travniki v neposredni bližini. Raziskovalci so tam našteli kar 181 vrst rastlin, poleg tega pa še 205 vrst hroščev, 88 vrst metuljev in 16 vrst ptičev. V jezerih oz. lužah so našli 13 vrst vodnih živali, predvsem žuželk in drobnih rakcev.

Največjo pozornost zasluži 12 do 15 mm dolg rakec iz Petelinjskega jezera. Rakec je bil najprej opisan iz mlak v spodnjem toku reke Neretve. Kasneje so ga našli še v dveh majhnih mlakah ob Cerkniškem jezeru. Ker so kasneje ti dve mlaki zasuli, so uničili tudi rakce. Petelinjsko jezero je sedaj edini kraj na svetu, kjer še lahko najdemo te majhne, a zelo zanimive rakce. Tudi zaradi velikega števila drugih vrst rastlin in živali je bilo Petelinjsko jezero ocenjeno kot eno od najbolj zanimivih jezer.

Enako visoko oceno je dobilo tudi Palško jezero. Za zavarovanje so bila predlagana vsa jezera, saj je bogastvo vrst tudi na drugih jezerih zelo visoko in vredno varovanja.

 

<<< • Reka Ljubljanica • Reka Dragonja • Reka Kolpa • Reka Krka • Reka Krupa • Reka Pivka • Pivška jezera • Divje jezero

FORUM