Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PLANINSKO POLJE

Poleg Cerkniškega polja je Planinsko polje najbolj znano kraško polje v sistemu kraške Ljubljanice. Polje je dolgo 6 km, široko 3,5 km in je brez površinskih vodnih pritokov.

Večji del obrobja in dno polja gradijo nepropustni dolomiti, zaradi katerih tečejo kraške vode po površju, ponovno pa poniknejo v propustne apnence na severni strani polja. Glavni vodotok Unica izvira iz Planinske jame (podzemna združitev Raka in Pivke). Pritoka Unice pa sta Malenščica in hudourniška Škratovka. Unica se zaradi majhnega strmca pri prečkanju polja vije v slikovitih meandrih v dolžini 18 km.


Planinsko polje iz zraka

Polje bogatijo številni kraški pojavi (ponori, ponorne jame), posebnosti (zamreženi požiralniki katavaroni - Putickove štirne) in naravna travišča z redkimi in izjemnimi rastlinskimi vrstami. V Evropi je to najbolj severozahodno nahajališče redke in ogrožene vrste travniške morske čebulice (Scilla Litardierei).

Reka Unica privablja s svojim ribjim bogastvom (postrvi, lipani, ščuke) številne ribiče z vsega sveta. Unške trofejne postrvi spadajo med najlepše v Sloveniji. Ribarjenje je dovoljeno od maja do novembra.

Planinsko polje pa je čudovito v vseh letnih časih. Pozimi, ko Unica prestopi bregove, se polje spremeni v jezeru, in v hladni zimi omogoča tudi drsanje.


Narasla Unica

Med naseljema Kalce in Planina na robu Planinskega polja leži vasica Grčarevec. Sredi vasi stojita cerkvica sv.Luke in Turistična kmetija Žigon. Ponudba kmetije je tesno vezana na danosti Planinskega polja in še posebej njegove reke Unice.

 

<<< • Cerkniško polje • Planinsko polje • Radensko polje

FORUM