Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

POKROVITELJ DNEVNIKA

Projekt JADRANJE 2002 OKOLI SVETA  je v polnem teku. Dnevna poročila s posameznih etap predstavljajo enega od najpomembnješih vidikov večletnega projekta, tako za neposredne udeležence kot za širšo javnost. Organizacija in izvajanje vsakodnevnega poročanja na spletni strani je časovno, tehnično in finančno zelo zahtevno. Tudi zato iščemo pokrovitelja, ki bo s svojim prispevkom omogočil nadaljevanje DNEVNIKA in s tem postal pomemben partner projekta za vsa tri  leta.

Ime in logotip ali blagovna znamka pokrovitelja DNEVNIKA bodo navedeni na vseh spletnih straneh http://e-lookout.com/unlinked/index okoli sveta.htm. Dnevna poročila so lahko objavljena tudi na pokroviteljevi spletni strani. Ime in logotip ali blagovna znamka pokrovitelja DNEVNIKA so lahko navedeni na vseh predstavitvah projekta, na predavanjih, v reportažah z jadranja in na jadrnici sami. Prispevek pokrovitelja znaša 6.000 EUR v tolarski protivrednosti in ga pokrovitelj lahko poravna  v treh obrokih po 2000 EUR do 1.3.2003, do 1.3.2004 in do 1.3.2005.

Prispevek se nakaže na poslovni račun Kluba SKIRCA, Stara c.10, Logatec, št.: 02025-0087566660 pri NLB v tolarski protivrednosti EUR po srednjem tečaju Banke Slovenija na dan plačila prispevka.

 

<<< • Generalni pokrovitelj • Pokrovitelj Dnevnika • Sponzor projekta • Sponzor etape

FORUM