Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PRIPRAVA IN IZVEDBA
Ljudske Kolesarske Ture

Izbira trase ture

 • Traso ture vedno postavimo v okolje, ki ga bolj ali manj že poznamo.

 • Trasa ture naj bo razgibana in primerna za vožnjo z gorskim kolesom (gozdne makadamske ceste in poti, kolovozi in steze).

 • V turo vključimo oglede lokalnih znamenitosti (naravne in kulturno-zgodovinske).

 • Na trasi ture predvidimo postanke, kjer je možnosti okrepčila (turistične kmetije, gostilne, okrepčevalnice).

 • Trasa ture je običajno krožna. S tem se izognemo vožnji po enih in istih poteh.

 • Dolžina trase je odvisna od dolžine dneva, letnega časa, vremenskih razmer, zahtevnosti terena in se giblje med 40 in 80 km (na dan).

 • Tura naj ne bo prezahtevna, da ne zgubi čara turističnega kolesarjenja.

 
Informacije domačina

Načrtovanje trase

 • Potek trase temeljito preučimo na karti (zemljevidu).

 • Določimo primerno izhodišče in cilj ture.

 • Zaradi nepredvidljivih situacij opravimo predhoden ogled trase (parkirišča, vzponi, cestne zapore, poplave, blato, na novo nasute poti...).

 • S kolesom traso prevozimo in izmerimo njeno dolžino, če je mogoče pa tudi skupno višino vzponov.

 • Na razpotjih si po potrebi (z barvnim razpršilcem) predhodno označimo smer trase. Tako se izognemo negotovosti na dan izvedbe ture.

 • Preverimo točne lokacije, dostope in stanje znamenitosti, ki jih predvidevamo za ogled na dan izvedbe.

 • Preverimo stanje (ponudbo in delovni čas) na lokacijah, ki so predvidene za okrepčilo.

 • Izberemo lokacijo, kjer lahko s ponudbo (v obliki dobre kapljice ali še kaj več) presenetimo udeležence. To je priporočljivo predvsem takrat, kadar na trasi ni druge ustrezne ponudbe.

 • Traso ture po dokončni odločitvi vrišemo v karto (1:50.000) in jo pripravimo za tisk oz. razmnoževanje.

 • Prebrskamo vire (literatura, internet) z opisi znamenitosti na trasi in jih preučimo.

 • V primeru slabe vremenske napovedi predvidimo rezervni termin izvedbe.

Objava ture

 • Za objavimo na spletni strani LKT in Tabli pripravimo vse podatke o turi (dan, ura odhoda, težavnost, dolžina...).

 • Po e-pošti posredujemo povabilo na turo vsem potencialnim udeležencem in medijem za morebitno objavo.

 • Na Tabli, po e-pošti in po telefonu spremljamo odzive in vsem zainteresiranim posredujemo želene informacije.

 • Spremljamo in arhiviramo tudi vse objave v medijih.

Priprava gradiva v klubu

 • Stiskamo, razmnožimo in zgibamo načrt ture in ga skupaj z ostalim gradivom pripravimo za udeležence.

 • Vse skupaj po potrebi vstavimo v zaščitni PVC ovitek.

 • Priložnostni žig LKT opremimo z aktualnim datumom ture.

 • Za vpis osebnih podatkov udeležencev pripravimo evidenčno listo in vpišemo že prijavljene.

 • Pripravimo seznam stvari, ki bi jih potrebovali za brezhibno izvedbo ture.

Priprava vodnika na turo

 • Vodnik ture je lahko samo tisti, ki je traso ture izbiral in načrtoval.

 • Priporočljivo je, da vodnik s seboj na turo vzame stvari s seznama kot so: barvi razpršilec, prva pomoč, bidon z vodo, najnujnejše orodje, mobilni telefon, baterijska svetilka, rezervna zračnica in pribor za krpanje, zračna tlačilka, olje za mazanje, števec za kolo, ura, pisalo in paragonski blok, švicarski nožič, vžigalnik, toaletni robčki, seznam udeležencev, fotoaparat ali kamera, Kartice LKT, priložnostni žig, glukozo...). Te stvari utegnejo v sili priti prav tako njemu, kot tudi drugim udeležencem.

 • V primeru slabe vremenske napovedi se mora vodnik ture odločati o spremembi termina izvedbe ture in svoje odločitve posredovati na sedež kluba vsaj 2 uri pred odhodom na turo.

 • Spremembo termina vedno objavimo na Tabli in če je mogoče, tudi na spletni strani LKT.

 • Ob spremembi termina je zaželeno, da vodnik ture osebno preveri stanje na zbirnem mestu ob prvotno predvidenem terminu in v primeru izboljšanja vremena, na željo morebitnih (slabše informiranih) udeležencev, turo premierno tudi izvede.


Patent, ki ga za označevanje na turah uporablja Ata Polde

Izvedba ture

 • Vodnik ture mora biti na zbirnem mestu prisoten vsaj pol ure pred predvidenim odhodom na turo.

 • Vodnik mora udeležencev nuditi vse dodatne ustne in pisne informacije o načrtovani turi (načrt in Kartica LKT).

 • Vodnik mora potek ture izvajati le po predvidenem načrtu. Spremembe so dopustne le v primeru višje sile (nepredvideno poslabšanje vremena, okvara kolesa, preutrujenost, nesreča...).

 • Vodnik seznanja udeležence z zanimivostmi in znamenitostmi na trasi, skrbi za prijetno vzdušje med udeleženci in dviguje moralo slabše pripravljenim.

 • Udeleženci morajo svoje osebne podatke (če predprijave ni bilo) pred odhodom vpisati v seznam udeležencev.

 • Udeleženci morajo med vožnjo dosledno upoštevati pravila skupinskega kolesarjenja, enako velja tudi za vodnika in morebitne pomočnike.

 • Udeleženci imajo vso pravico, da se na lastno odgovornost kadarkoli ločijo od skupine oz. se odločijo za drugo traso ture a morajo o tem predhodno obvestiti vodnika ture.

Po turi

 • Pripravimo poročilo s ture.

 • Obdelamo slikovno in filmsko gradivo.

 • Vpišemo nove udeležence in morebitne člane v klubsko evidenco (članstvo, e-imenik, statistika…).

 • Spremljamo odzive udeležencev na Tabli in po e-pošti.

Ata in Mama LKT

 

<<< • Priprava in izvedba ture • Selekcija

FORUM