Make your own free website on Tripod.com

<<< • Vodja projekta • Pokrovitelji in sponzorji • Zahvala


 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Ideja o triletnem jadralnem projektu JADRANJE 2002 OKOLI SVETA se je porodila že pred nekaj leti. Formalno projekt poteka v okviru matičnega Jadralnega društva Potepuh iz Ljubljane, v katerem deluje deset jadralskih zanesenjakov in ima preko 100 članov. V društvu že več let organiziramo vsakoletno prvomajsko in jesensko jadranje po Jadranskem akvatoriju. Društvenega jadranja se vsakič udeleži preko 50 udeležencev z več kot desetimi jadrnicami. Pred leti je društvo organiziralo tudi tri tedensko jadranje iz Jadrana na Malto in nazaj.

Triletni projekt JADRANJE 2002 OKOLI SVETA intenzivno pripravljamo že nekaj mesecev. Načrtovani stroški projekta znašajo okvirno 100.000 EUR. Načrtujemo, da bomo polovico potrebnih sredstev zbrali sami in s pomočjo prispevkov udeležencev posameznih etap, polovico pa s pomočjo pokroviteljev projekta.


Karta plovbe

JADRANJE 2002 OKOLI SVETA bo potekalo od začetka septembra 2002 do konca septembra 2005. Celotna trasa bo razdeljena na 40 etap. Za triletno pot po svetovnih morjih se pripravlja jadrnica TAJA.

 

<<< • O jadranju • Projekt • Posadka • Jadrnica • Plovba • Zaključek

FORUM