Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

RADENSKO POLJE

Radensko polje sodi med devet najbolj izrazitih kraških polj v Sloveniji. Tipološko ga strokovnjaki uvrščajo med dotočno-ponorniška polja, ker nanj pritekajo vode z vododržnega nekraškega sveta, te pa na kraškem polju ponikajo v podzemlje. To velja predvsem za severni del Radenskega polja. Dr.Drago Meze, ki je raziskoval hidrologijo Radenskega polja, predlaga zanj oznako "odprto kraško polje".

Pionirji jamarstva, predvsem člani ljubljanskega Društva za raziskovanje jam, med katerimi so bili Pavel Kunaver, Ivan Michler in Bogumil Brinšek, so raziskovali, merili in fotografirali Zatočne jame, Viršnico in brezno Marjanščica ter opazovali vodne pojave na Radenskem polju. Tako je Radensko polje tudi spoznano kot izjemno vreden del naravne dediščine Slovenije.


Mokrišče

Dno Radenskega polja, ki ima v vzdolžni osi značilno dinarsko smer severozahod-jugovzhod, leži v nadmorskih višinah 321 do 325 m. S površino okrog 4 kvadratnih km ga štejemo med manjša kraška polja. Morfološka posebnost je osameli grič Kopanj, ki se dviga 68 m nad dnom polja in nosi na gozdnatem temenu cerkev, župnišče in staro šolo, ima pa celo svoj vodni izvir.

Na Kopanju je v svoji mladosti pri stricu župniku živel dr.France Prešeren.


Kopanj v ozadju

Radensko polje je dobilo ime po vaseh Velika in Mala Račna. To je dobre štiri kilometre dolga in povprečno en kilometer široka, slepi dolini podobna ravnica, ki jo s treh strani obrobljajo dokaj strma pobočja okoliških hribov, le na severu se prek zožitve pri Boštanju nadaljuje v Grosupeljsko polje.

Skoraj vse vode iz Grosupeljske kotline pritečejo na Radensko polje in poniknejo v požiralnikih na zasutem tektonskem prelomu, ki se pokaže pod boštanjskim gričem in je izrazitejši proti Zatočnim jamam. Vode se odtečejo pod Ilovo goro proti Krki. Ob visokih vodah se jim pridružita še Zelenka, ki izvira pod Predolami, in Šica, ki pride na dan pod Malo Račno kot podaljšek Rašice.


Zadnja voda

Voda običajno spomladi in jeseni zalije struge in nižje ležeče travnike. Temu pa so se ljudje skozi stoletja privadili - moti jih le visoka voda kadar vdre v naselje. K povodju Radenskega polja spada tudi Radenščica v Luški dolini z jamo, kjer so se ljudje nekoč skrivali pred Turki.

Značilnost tega polja so vlažne mokrine, pa tudi sušna območja na nekoliko privzdignjenih tleh. Polje pokaže idiličen obraz, ko se razcvetijo značilne rože, ali groteskno podobo, ko je ujeto v zimski led. Tu gnezdijo številne ptice pevke in selivke. V Dobravki in Šici ter v boštanjskem ribniku pa je tudi precej rib.

V neposredni okolici si lahko ogledate zanimivo kulturno dediščino: cerkev sv. Martina in Boštanjski grad, Gradišče, Zavrh in cerkev na Sp.Slivnici, arheološko najdišče Limberk, Stari grad, kapelo Žalostne matere božje v Čušperku, kapelo sv.Marjete v Veliki Račni, Ilovo goro s kraškimi jamami in brezni, idiličnimi gozdovi in nekaj ohranjene ljudske arhitekture po vaseh.

 

<<< • Cerkniško polje • Planinsko polje • Radensko polje

FORUM