Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

SEČOVELJSKE SOLINE
Krajinski park

Sečoveljske soline so zaradi bogate naravne in kulturne dediščine leta 1989 razglasili za krajinski park, znotraj njega pa zaradi botaničnega in ornitološkega pomena zaščitili štiri ožja območja kot naravni rezervat. Leta 1993 so bile kot doslej edino mokrišče v Sloveniji zaradi izjemnih krajinskih in ekoloških vrednosti uvrščene na seznam Ramsarskih lokalitet. Ta konvencija vse od svojega sprejema leta 1971 v iranskem mestu Ramsar v okviru UNESCA predstavlja konvencijo o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, še zlasti kot prebivališče močvirskih ptic.


Sečoveljske soline

 

<<< • Ljubljansko barje • Mali plac • Sečoveljske soline

FORUM