Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

GLAVNI SPONZOR POSAMEZNE ETAPE

Ime in logotip ali blagovna znamka glavnega sponzorja posamezne etape je lahko navedeno na vseh predstavitvah, reportažah, poročanjih v prispevkih na internetu o posamezni etapi, na predavanjih, v klubskem glasilu in na trupu jadrnice v velikosti 20 x 40 cm za obdobje treh let. Ime in logotip ali blagovna znamka glavnega sponzorja posamezne etape je lahko navedeno na deblu (boomu) jadrnice za ves čas trajanja etape.  Prispevek glavnega sponzorja posamezne etape znaša 4.000 EUR in ga glavni sponzor etape lahko poravna v dveh obrokih in sicer:

  • najkasneje do 1.8.2002 znesek 2.000 EUR

  • ter  najkasneje mesec dni pred začetkom sponzorirane etape  znesek 2.000 EUR

Prispevek se nakaže na žiro račun JADRALNEGA DRUŠTVA POTEPUH št.: 02042-0011644509 v tolarski protivrednosti EUR po srednjem tečaju Banke Slovenija na dan plačila prispevka.

Glavni sponzor posamezne etape se lahko brezplačno udeleži s svojim udeležencem sponzorirane etape.

 

<<< • Generalni pokrovitelj • Pokrovitelj Dnevnika • Sponzor projekta • Sponzor etape

FORUM