Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

TABOR

Jugozahodno stran Zgornje pivške doline obroblja razpotegnjeno pogorje Tabora, ki deli Zgornjo Pivko od Reške doline. Tabor je sestavljen pretežno iz apnenca, v njem je izoblikovanih več vrhov, med temi izstopa Šilentabor (751 m). Proti Pivški dolini je pobočje Tabora položnejše, proti Narinu se spušča strmo in odsekano. V naravi je ta vzpetina vidna ločnica, po njej poteka tudi razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem. Čez Tabor pelje po nizkih prevalih več položnih poti, katere je človek uporabljal že v najstarejših časih.


Na stari vojaški cesti

Rimljani so tu zgradili cesto, ki je vodila iz doline Reke, potekala med Taborom in Primožem (718 m) v Pivško dolino in od tod mimo Jurišč in Starih ogenc v Loško dolino. Pod vrhom Tabora stoji v lepem in še čistem naravnem okolju vasica z istim imenom. Njeni prebivalci vsak dan odhajajo v dolino na delo in po drugih opravilih, doma pa kmetujejo. Med drugim na okoliških pašnikih pasejo ovce in pridelujejo domačo skuto in sir.

 

<<< • Pivka • Palčje • Tabor • Narin • Sveta Trojica

FORUM