Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

VISOKE VODE
2000

Ob izdatni vodnatosti rek po vsej državi, kjer so največji pretoki nekaterih rek v povirnih delih pred tednom dni že presegli 20 do 100-letno povratno dobo, so reke ob novih padavinah v začetku tedna med 13. in 18.novembrom ponovno silovito porasle. Sprva predvsem v goratem območju zahodne Slovenije, kasneje v osrednji Sloveniji in na Notranjskem. Na teh območjih so se na več mestih prožili tudi zemeljski plazovi, nekatere reke so se na izpostavljenih mestih razlivale. Visokovodne razmere so se s povirnih delov porečij širile v spodnje dele rečnih korit, predvsem Soče, Save in Drave. Po krajši prekinitvi 16.novembra so se pretoki rek s povirji v Julijskih in Kamniško Savinjskih Alpah, v predalpskem hribovju in na Notranjskem ob koncu tedna ponovno povečali.


Logatec pod vodo leta 1970

Že 13.novembra so se povečevala poplavna območja na kraških poljih Notranjske in na Ljubljanskem Barju zaradi stalnega dotoka kraških izvirov. Od večjih rek so najbolj narasle Drava ter Soča in Sava v zgornjem toku. Morje je v jutranjih urah poplavljalo nižje dele obale. V noči na 14.november so ponovno najbolj porasle: Soča, Sava, Kamniška Bistrica, Savinja in Drava, pretoki drugih rek z izjemo Ljubljanice so se prehodno zmanjševali. Največji pretoki ta dan niso presegli dvoletne povratne dobe.


Jakovica na Planinskem polju

Poplavljene površine na kraških poljih Notranjske in Suhe krajine so se v naslednjih dneh, do konca meseca še povečevale nad običajne. Voda je na Loškem polju, na območju Cerkniškega jezera, Rakovem Škocjanu in na Planinskem polju poplavila cestne povezave in izpostavljene stanovanjske objekte. Gladina Cerkniškega jezera je, po sedaj znanih podatkih, 28.novembra dosegla najvišjo točko pri vodomerni postaji Dolenje jezero, okoli 644 cm. Višina jezera je bila rekordna, podobna tisti iz leta 1926, ko je jezero v opazovanem obdobju doseglo najvišjo gladino. Gladina vode na Planinskem polju pri vodomerni postaji Unica Haasberg je 28.novembra dosegla najvišjo točko 585 cm, kar je nekoliko manj kot leta 1970. Visoka gladina vode se je na omenjenih kraških poljih zadržala do konca meseca.

Janez Polajnar

 

<<< • Temperaturni rekordi • Visoke vode • Burja

FORUM