Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

VODA
Življenjsko potrebna surovina

Že od rane mladosti nas učijo, da je voda življenjsko pomembna surovina, koliko je je v naših telesih, koliko je je na svetu, kako kroži po svetu in po naših telesih, koliko je dnevno moramo zaužiti, da sploh preživimo, itd. Podučili so nas tudi o osebni higieni, kako se moramo umivati, kako moramo umivati hrano. Podučili so nas tudi, kje in kako opraviti našo malo in veliko potrebo ... Malo ali pa nič nam niso povedali o tem, da čista pitna voda ni sama po sebi (od Boga) dana vsem in za vse večne čase. Verjetno nam ni nihče povedal, da imata tudi naša mala in velika potreba svoj krogotok, da odpadna voda po taki ali drugačni poti enkrat pride tudi tja, kjer se potem imenuje pitna voda ... Ta dediščina sedaj prihaja za nami.


Tržiška Bistrica

Pitna voda ni nekaj, kar samo po sebi priteče iz pipe, ko jo odpremo, pač pa se moramo zanjo tudi sami potruditi - nekateri pač zgolj tako, da zanjo plačamo le ceno (pitne) vode, drugi mogoče bolj aktivno, s svojim načinom življenja, tretji pa celo s svojim poslanstvom - v službi zagotavljanja in priprave zdrave pitne vode. Bolj kot se bomo zavedali naše povezanosti z vodo in naše neposredne odgovornosti za pitno vodo, lažje si bomo zagotovili tisto prepotrebno "surovino" in končno tudi opazili, da smo si posredno in neposredno izboljšali celotno življenjsko okolje.

Boris Kompare

 

<<< • Pitna voda • Odpadki • Plakatiranje

FORUM