Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

TEKMOVANJE
Za zeleno S'kir'co

1997


Info plakat

Naziv prireditve: gorsko kolesarjenje "Čez drn in strn za zeleno S'kir'co"

Disciplina: Cross Country

Prireditelj: Klub Skirca in DPOM Logatec v sodelovanju z O.Š. 8 TALCEV

Datum: nedelja, 20.aprila 1997

Čas: od 14.00 do 18.00

Kraj: hrib Sekirica, Logatec

Udeleženci: učenci vseh logaških O.Š.

Prijava s prijavnico, ki jo dobite na eni od logaških O.Š. in jo tam tudi oddate.

Rok prijave: sreda, 16.april 1997

Startnina: 200 SIT ob prijavi

Pogoj: zaščitna čelada

Kategorije:

kategorija

razred

št.krogov

št.krogov

skupna dolžina

I

1. in 2.

1

1

  2850 m

II

3. in 4.

2

2

  5500 m

III

5. in 6.

3

3

  8150 m

IV

7. in 8.

4

4

10800 m

Dolžina kroga: 2650 m + 200 m štartne in ciljne ravnine

Točkovanje za prehodni pokal O.Š.: Za najboljšo šolo se razglasi tisto, ki doseže najvišji seštevek točk.

 

doseženo mesto
(število točk)

kategorija

1

2

3

I

9

5

1

II

10

6

2

III

11

7

3

IV

12

8

4

Nagrade so medalje za prva tri mesta v posamezni kategoriji, prehodni pokal O.Š. in praktične nagrade.

Nagradni sklad:

 • Klub Skirca: kolesarska torba,šolske torbe, knjige V deželi..., Čas deklištva

 • DPOM Logatec: kompleti medalj in prehodni pokal v gorskem kolesarjenju logaških O.Š.

 • Osnovna šola 8.TALCEV: Eva rezine in Ledeni čaj

 • Turistična agencija ALBATROS: polet z jadralnim padalom v tandemu

 • SIDARTA: knjiga Veliki kolesarski vodnik

 • KOD & KAM: karte Julijske Alpe

 • Turistično društvo LOGATEC: kompleti razglednic

 • PROLOG: reklamne čepice

 • DZS: svinčniki in bloki, termometri

 • Kolesarski servis MATIČIČ: košarica s stekleničko in zvonci

 • AGRODOM: motika

 • Slaščičarna KLJUKEC: sladica po izbiri

Trasa je markirana in zavarovana in v času tekmovanja nanjo ni vstopa, za kar poskrbijo člani Kluba SKIRCA.

Kontrolne točke so na vseh križiščih na progi in na startu oz. cilju. Vseh skupaj je 10 in jih nadzirajo člani Kluba SKIRCA.

Organizacijski odbor: predstavniki DPOM, Kluba SKIRCA in O.Š. 8.TALCEV

Organizacijski vodja: M. Gale

Vodja tekmovanja: P. Gale

Vodja sodnikov: B. Strle

Tekmovalni sodniki: člani Kluba SKIRCA

Pomožni sodniki: predstavniki vseh O.Š.

Merilec časa: J. Podjed.

Tajnik: I. Podjed

Komentator: J. Podjed

Prvo pomoč nudijo jo člani DPOM na posameznih odsekih proge.

Oznake tekmovalcev: Številke na hrbtni strani in na kolesu spredaj velikosti 210 mm x 148 mm.


Startna številka

Seznam tekmovalcev in načrt proge bo izobešen na startu pred začetkom tekmovanja.

Startna linija: Na liniji se najprej razvrstijo tekmovalci višjega razreda in za njimi nižjega.

Start je na žvižg piščalke.

Pravila tekmovalcev:

 • Vsak tekmovalec lahko pred začetkom prireditve (do 14.00) predhodno prevozi progo.
 • Držati se mora predpisane proge in je sam odgovoren za vsako zmoto o poteku proge.
 • Nihče ne sme peljati po bližnjici, peljati krog manj ali prejemati pomoč s strani udeležencev, kar ima za posledico izključitev.
 • Med tekmovalci je prepovedano je vsako prerivanje, porivanje in odrivanje.
 • Vsakemu hitrejšemu tekmovalcu mora na njegovo zahtevo dati prednost.
 • Prepovedano je menjati številke.
 • Med vožnjo je prepovedano menjati kolo.
 • Pritožbe sprejema vodja tekmovanja, o kazni pa odloča po predhodnem dogovoru z sodniki.
 • Tekmovalci se morajo primerno izražati, športno obnašati in upoštevati pravila.
 • Udeleženci ne smejo ovirati tekmovalcev.
 • Vsak udeleženec mora paziti na okolje, prireditveni prostor pa mora biti čist.
 • Prepovedana je uporaba steklene embalaže.

Kazni:

Glede na naravo prekrška lahko tekmovalcu sledi ena ali več kazni. Te so: ustno opozorilo, pomik nazaj za enega ali več mest ali izključitev.

Potek tekmovanja:

14.00 ... delitev štartnih številk
14.30 ... otvoritev tekmovanja
14.40 ... start I.kategorije
15.00 ... start II.kategorije
15.30 ... start III.kategorije
16.10 ... start IV.kategorije
17.00 ... vračanje oz. menjava številk za malico
17.30 ... razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
18.00 ... pospravljanje in čiščenje prireditvenega prostora (člani Kluba SKIRCA)

 Klub Skirca

 

<<< • Občinsko tekmovanje • Skiraj in se ne sekiraj

FORUM