Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

ROSNICA
Rana dalmatina

Žabe so najglasnejši predstavniki zanimive skupine dvoživk ali v strokovnem jeziku - amfibij. Ime izhaja iz grške besede amphibium - dvojno življenje (dvo-živka), saj se v svojem življenju iz ličinke, ki živi v vodi in diha s škrgami, preobrazijo v odraslo žival, ki je sposobna življenja na kopnem ter za dihanje uporablja pljuča.

V Sloveniji živijo predstavniki devetnajstih vrst iz razreda dvoživk. Ločimo jih na dve glavni skupini: repate krkone (Urodela) in brezrepe dvoživke ali žabe (Anura). Najbližji sorodniki skupine zelenih žab so vrste iz skupine rjavih žab.To so gozdne vrste, ki se ob vodi zadržujejo le v kratkem spomladanskem času parjenja.


Žabica s Cerkniškega jezera

Med njimi je tudi rosnica ali sivka (Rana dalmatina) katera je razširjena po vsej Sloveniji, predvsem v nižinskih in toplejših predelih. Sicer jo najdemo še v zahodnji, srednji in vzhodni Evropi. Rada ima tople kraje, močvirske travnike in vlažen listnati gozd. Zraste do velikosti 9 cm, je vitka, dolgokraka (skoči do 2m ), ima priostren gobček, ter hrbet barve odpadlega listja, z redkimi vzorčki.

Prehranjuje se s polži, črvi in žuželkami. Razmnožuje se v aprilu, ko ustvari klobčičast mrest z do 4.000 jajčeci iz katerih se po 3 do 4 tednih razvijejo paglavci. Preobrazba nato traja od 2 do 3 mesece. Pozimi ni aktivna saj otrpne.

V srednji Evropi ji na žalost grozi izumrtje.

 

<<< • Belouška • Rosnica • Slepec

FORUM